Zeměpis


alias geografie, která patří k nejstarším vědním oborům

Na naší škole zeměpis v současné době vyučují:
Mgr. Jaroslav Dvořák, Mgr. Zdeněk Novák, Mgr. Pavel Samec.


Přehled učebnic

Žáci učebnice dostávají formou zápůjčky:


Učebnice pro víceleté gymnázium

Prima až tercie, nakladatelství Fraus

Kvarta, nakladatelství SPN


Učebnice pro čtyřleté gymnázium

I.ročník – Příroda a lidé Země – učebnice zeměpisu pro střední školy, Nakl. ČGS,s.r.o.

II.ročník – Regionální zeměpis světadílů – učebnice zeměpisu pro střední školy, Nakl. ČGS,s.r.o.

III.ročník – Středoškolský zeměpis v přehledu, Rubico Olomouc


Různé

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.