SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Vloženo: 3. září 2016


Ve čtvrtek 1. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2016/2017.

Škola se před osmou hodinou zaplnila nejen žáky, ale i rodiči a prarodiči. Přivítali jsme nové prvňáčky, větší "prvňáčky" - žáky nastupující do primy a do 1. ročníku gymnázia.

Do 1. A základní školy při Táborském soukromém gymnáziu nastoupilo 20 nových prvňáčků, 8 holčiček a 12 chlapců. 1. září na ně čekala nová paní učitelka Mgr. Iva Stradová, nově zařízená třída i nová družina. Oproti loňskému roku je to nárůst, do letošní 2. A k nám chodí 14 dětí.

Děti ze tříd 1. A a 2. A na naší škole mají od začátku školní docházky povinně angličtinu, absolvují plavecký výcvik a v zimě pak lyžařský pobyt na Šumavě formou školy v přírodě. V odpolední družině mají kroužek hry na flétnu, kroužek angličtiny, kroužek šikovných rukou a speciální a preventivní tělesnou výchovu, navíc k hodinám povinného školního tělocviku. V rámci speciální tělesné výchovy, která koresponduje s požadavkem Ministerstva školství na zavedení třetí hodiny tělocviku ve školách, procvičují správné držení těla, mají řadu pohybových aktivit zaměřených na zdravý růst dětí a dozví se i něco o zdravém životním stylu. Tyto hodiny byly zavedeny loni, s podporou Fondu zdravého města Tábora, a jsou určeny jednak pro třídy ZŠ, jednak pro třídy "malého" gymnázia. U žáků a studentů se tyto hodiny setkaly s velkým zájmem a proto v nich budeme i nadále pokračovat.


Příprava


1. září 2016

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.