ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

Školní rok 2016/2017
končí 28. června 2017

Ve dnech 29. - 30. června
bude v provozu pouze
školní družina.

AŽ DO 30. ČERVNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

NÁHRADNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

pro rodiče, kteří nestihli
řádný termín zápisu dětí
průběžně do 30. června 2017
Více informací >

UČME SE CIZÍ JAZYKYOperační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Číslo výzvy v informačním systému: 57

2. Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3. Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

4. Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Projekt je zaměřen na:

– rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu

– zlepšení výsledků žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce

Naše škola si zvolila tyto šablony klíčových aktivit:

Šablona č. 3: Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce s využitím ICT formou blended-learningu

Šablona č. 4: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended-learningu

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.