ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI

1. 8. - 2. 8. 2017 (úterý - středa)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 160,- (Kč 20,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 31. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

LETNÍ INTERAKTIVNÍ KURZ AJ

31. 7. - 4. 8. 2017 (pondělí - pátek)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 800,- (Kč 40,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 28. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

AŽ DO 31. SRPNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

UČME SE CIZÍ JAZYKY



Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Číslo výzvy v informačním systému: 57

2. Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3. Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

4. Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Projekt je zaměřen na:

– rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu

– zlepšení výsledků žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce

Naše škola si zvolila tyto šablony klíčových aktivit:

Šablona č. 3: Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce s využitím ICT formou blended-learningu

Šablona č. 4: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended-learningu

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.