UČME SE CIZÍ JAZYKYOperační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Číslo výzvy v informačním systému: 56

2. Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3. Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

4. Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Projekt je zaměřen na:

– podporu realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení

– podporu výuky cizích jazyků ve školách

Naše škola si zvolila tyto šablony klíčových aktivit:

Šablona č. 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Šablona č. 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Šablona č. 3: Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Šablona č. 4: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky


Šablona č. 1

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Počet realizací zvolené aktivity: 1

Tato oblast byla školou vybrána za účelem vytvoření podmínek pro zvyšování kvality výuky českého jazyka a čtenářství žáků školy.


Cíl aktivity:
Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
Šablona č. 2

Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Počet realizací zvolené aktivity: 2


Cíl aktivity:
Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.


1. aktivita:
Mgr. Markéta Švadlenová, Anglie, Brighton Embassy English- Study Centre Brighton 27. 7. - 7. 8. 20152. aktivita:
Mgr. Marek Švadlena, Malta ACE English ST. Julians, 20. 9. - 10. 10. 2015
Šablona č. 3

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a
technických předmětů v zahraničí

Počet realizací zvolené aktivity: 6


Cíl aktivity:
Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů.


1. a 2. aktivita:
Mgr. Adéla Klímová a Mgr. Jaroslav Dvořák, Gymnázium Rohrbach, (Rakousko), v termínu 9. - 13. 11. 2015

3. a 4. aktivita:
Mgr. Marta Arnold Sýkorová a Mgr. Anna Šrámková, Gymnázium Rohrbach, (Rakousko), v termínu 16. - 20. 11. 2015

5. a 6. aktivita:
Mgr. Hana Petrová a Mgr. Zdeněk Novák, Gymnázium Untergriesbach (Německo), v termínu 30. 11. - 4. 12. 2015
Šablona č. 4

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Počet realizací zvolené aktivity: 2


Cíl aktivity:
Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).


1. aktivita:
15 žáků a 1 učitelka absolvovali pobyt v Londýně a kurz na Academy New Land, Chalfont Campus, ve dnech 19. 10. - 24. 10. 2015

2. aktivita:
24 žáků a 1 učitelka absolvovali pobyt v Rakousku a kurz na WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut Linz)
v Linci ve dnech 16. - 20. 11. 2015© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.