ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

Školní rok 2016/2017
končí 28. června 2017

Ve dnech 29. - 30. června
bude v provozu pouze
školní družina.

AŽ DO 30. ČERVNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

NÁHRADNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

pro rodiče, kteří nestihli
řádný termín zápisu dětí
průběžně do 30. června 2017
Více informací >

Školní výdejna obědůDůležité informace

Odhlašování žáka ze stravování se provádí:

- osobně nebo telefonicky v kanceláři školy (tel. 381 282 830) nebo na mobilu p. sekretářky Vojákové (724241118) a také u vedoucí školní jídelny Ivy Janurové, Dis. (736659223).

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí nejpozději den předem, do 10,30 hodin. Pokud rodiče nestihnou odhlásit dítě ze stravování 24 hodin předem, mohou si oběd první den nemoci vyzvednout do vlastních jídlonosičů v době 11,00 – 11,15 hod nebo dle dohody.
Následné dny nemoci je nutné odhlásit nebo dokoupit za plnou cenu.

Na školní akce studentů (výlety, exkurze …) si povinně studenti odhlašují stravu sami, den předem do 10,30 hod. Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby za příští měsíc.


Vedoucí jídelny:

Iva Janurová, DiS.

mobil 736 65 92 23

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.