Školní výdejna obědůDůležité informace

Odhlašování žáka ze stravování se provádí:

- osobně nebo telefonicky v kanceláři školy (tel. 381 282 830) nebo na mobilu p. sekretářky Vojákové (724241118) a také u vedoucí školní jídelny Ivy Vojákové, Dis. (736659223).

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí nejpozději den předem, do 10,30 hodin. Pokud rodiče nestihnou odhlásit dítě ze stravování 24 hodin předem, mohou si oběd první den nemoci vyzvednout do vlastních jídlonosičů v době 11,00 – 11,15 hod nebo dle dohody.
Následné dny nemoci je nutné odhlásit nebo dokoupit za plnou cenu.

Na školní akce studentů (výlety, exkurze …) si povinně studenti odhlašují stravu sami, den předem do 10,30 hod. Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby za příští měsíc.


Vedoucí jídelny:

Iva Vojáková, DiS.

mobil 736 65 92 23

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.