KONCERT S NÁZVEM HUDEBNÍ STYLY V DIVADLE
OSKARA NEDBALA

Vloženo: 28. listopadu 2016
Napsal(a): Mgr. Jarmila Lambertová


Ve středu 23. 11. 2016 se žáci 1.ročníku a kvinty mohli zaposlouchat do známých i méně známých tónů skladeb hudebních skladatelů z období baroka, klasicismu a romantismu.

Členové Adamusova tria předvedli publiku i možnosti jednotlivých nástrojů – klavír se nejvíce uplatnil při prezentaci Chopina, housle skvěle napodobovaly motivy jara ve skladbě od Vivaldiho a temné tóny hoboje nejlépe vynikly v Dvořákově Novosvětské. Všechny určitě zaujala i názorná ukázka, jak se pomocí sklenice s vodou a s brčkem nacvičuje nekonečný dech, aby se hobojista v několikaminutové skladbě nemusel nadechovat a narušovat tak jednolitý tón nástroje.

V závěru pořadu došlo i na zvídavé dotazy z řad publika, a tak jsme se mohli třeba dovědět, že hoboj sloužil původně s trubkou a bubnem jako nástroj, který doprovázel vojáky do boje. My jsme si naštěstí hoboj , klavír a housle mohli vyslechnout v klidu divadelního sálu.


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.