TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018Jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena na tyto dny:

1. termín:12. dubna 2018pro čtyřleté obory
13. dubna 2018pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín:16. dubna 2018pro čtyřleté obory
17. dubna 2018pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání
na tyto dny:

1. termín:10. května 2018
2. termín11. května 2018

2. kolo již bez předepsané jednotné přijímací zkoušky:

Termín:21. května 2018

Specifikace požadavků pro JPZ - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Specifikace požadavků pro JPZ - MATEMATIKA

Jako přípravu na přijímací řízení nabízíme:

- přípravný kurz českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám a Scio testům na SŠ a gymnázia

- přípravný kurz anglického jazyka pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ a 6. a 7. tříd ZŠ


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.