ZDRAVÝ POHYB DĚTÍ V PRAXI

Vloženo: 8. června 2016
Napsal(a): Mgr. Markéta Švadlenová


V rámci projektu Zdravé město Tábor - Zdravý pohyb dětí v praxi na T.S.G. jsme otevřeli novou hodinu tělesné výchovy a zdravého životního stylu, vedenou naší absolventkou Bc. Petrou Kanovovou. Jedna hodina je určena pro žáky 1. A ZŠ a další pro primány a sekundány.

Novinka si po dvou lekcích získala velkou oblibu, ostatně tím navazujeme na program Ministerstva školství „Hodina pohybu navíc“. který se nyní ověřuje před zavedením do škol. Proto jsme neváhali a šli v předstihu. Doufáme, že žáky tato netradiční a zábavná forma pohybu bude bavit i v následujícím školním roce !

Cílem projektu je naučit děti vnímat vlastní tělo, vypořádat se s jeho změnami v průběhu dětství a puberty pomocí pohybové aktivity. Díky zařazení zdravé pohybové aktivity do cílových skupin projektu předejdeme prevencí nemocem pohybového aparátu, jako jsou např. vybočení (skoliózy) páteře, úbytku svalové hmoty, prevence obezity a úbytku kostní hustoty (denzity).© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.