PEDAGOG A TABLETY VE VÝUCEOperační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání

Partner: Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Doba realizace: prosinec 2014 – červenec 2015Cílem projektu bylo zvýšení digitálních kompetencí řídících a pedagogických pracovníků, zapojení ICT i do ostatních předmětů, PC zpracování vstupů (učitelských) i výstupů (učitelských i žákovských) v jednotlivých předmětech i v doprovodných aktivitách (odborné, jazykové a zahraniční projekty).
Byl stanoven plán k pořizování ICT, jenž je synchronizován s ŠVP a sleduje všechny důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů a finančních možností.
Do vypracování ICT plánu bylo zapojeno více pedagogů a byl komplexně integrován do celého ŠVP.
V rámci projektu bylo pořízeno 13 tabletů a 2 notebooky pro 15 pedagogických pracovníků zapojených v projektu.

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.