ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

Školní rok 2016/2017
končí 28. června 2017

Ve dnech 29. - 30. června
bude v provozu pouze
školní družina.

AŽ DO 30. ČERVNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

NÁHRADNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

pro rodiče, kteří nestihli
řádný termín zápisu dětí
průběžně do 30. června 2017
Více informací >

INFORMACE O MATURITNÍCH ZKOUŠKÁCH


Oficiální stránky nové maturity: www.novamaturita.cz


Maturitní zkouška na našem gymnáziu se skládá ze zkoušek 4 povinných předmětů:
2 předměty ve společné („státní“) části a 2 předměty v profilové („školní“) části.

Nabídka zkoušek ústní profilové (=školní) části maturitní zkoušky pro rok 2017

Anglický jazyk

Německý jazyk

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Zeměpis

Dějepis

Základy společenských věd

Estetická výchova hudební nebo výtvarná (Dějiny umění + praktická zkouška)

Informatika a výpočetní technika (ústní a praktická zkouška)


Model maturitní zkoušky pro rok 2017

Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROKSPOLEČNÁ ČÁSTPROFILOVÁ ČÁST
20172 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika
2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy
max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy
© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.