ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI

1. 8. - 2. 8. 2017 (úterý - středa)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 160,- (Kč 20,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 31. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

LETNÍ INTERAKTIVNÍ KURZ AJ

31. 7. - 4. 8. 2017 (pondělí - pátek)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 800,- (Kč 40,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 28. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

AŽ DO 31. SRPNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

INFORMACE O MATURITNÍCH ZKOUŠKÁCH


Oficiální stránky nové maturity: www.novamaturita.cz


Maturitní zkouška na našem gymnáziu se skládá ze zkoušek 4 povinných předmětů:
2 předměty ve společné („státní“) části a 2 předměty v profilové („školní“) části.

Nabídka zkoušek ústní profilové (=školní) části maturitní zkoušky pro rok 2017

Anglický jazyk

Německý jazyk

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Zeměpis

Dějepis

Základy společenských věd

Estetická výchova hudební nebo výtvarná (Dějiny umění + praktická zkouška)

Informatika a výpočetní technika (ústní a praktická zkouška)


Model maturitní zkoušky pro rok 2017

Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROKSPOLEČNÁ ČÁSTPROFILOVÁ ČÁST
20172 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika
2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy
max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy
© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.