LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

Železná Ruda - leden 2018
Hochficht - únor 2018
Více informací >

NAPIŠ A VYHRAJ

Zapojte se do soutěže
a vyhrajte léto v USA!
Více informací >

PŘÍPRAVNÉ KURZY

I v letošním školním roce
nabízíme
přípravné kurzy.
Více informací >

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVKA

Máte doma předškoláka?
Nabízíme od října 2017
předškolní přípravku.
Více informací >

INFORMACE O MATURITNÍCH ZKOUŠKÁCH


Oficiální stránky nové maturity: www.novamaturita.czURČENÍ MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ V PROFILOVÉ ČÁSTI, FORMY
A TERMÍNŮ PRO MATURITNÍ ZKOUŠKU
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Dle § 79 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuji pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 počet povinných zkoušek, maturitní předměty pro povinné a nepovinné zkoušky, formu a termíny maturitní zkoušky pro studijní obor 7941K61 - živé jazyky:

 1. Povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky se ve školním roce 2017/2018 konají ze dvou předmětů.
 2. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky:
  PředmětForma
  Anglický jazykústní
  Německý jazykústní
  Francouzský jazykústní
  Matematikaústní
  Fyzikaústní
  Chemieústní
  Biologieústní
  Zeměpisústní
  Dějepisústní
  Základy společenských vědústní
  Informatika a informační a komunikační technologieústní
  Estetická výchova hudebnípraktická a ústní
  Estetická výchova výtvarnápraktická a ústní
 3. Povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky si žák zvolí z těch předmětů, z nichž nekonal povinnou zkoušku ve společné části maturitní zkoušky.
 4. Nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky si žák může zvolit pouze z těch předmětů, z nichž nekoná povinnou zkoušku ani v profilové části maturitní zkoušky, ani povinnou nebo nepovinnou zkoušku ve společné části maturitní zkoušky.
 5. Pro povinné a nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky lze volit z nabídky předmětů, pokud je splněna podmínka § 14, odst. 1 vyhl. č. 177/2009 Sb. (tj. 144 vyučovacích hodin), nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky lze také vykonat z „Matematiky+“.

Mgr. Markéta Švadlenová
ředitelka školy

Maturitní kalendář jaro 2018 - ke stažení (ve formátu pdf)

Model maturitní zkoušky pro rok 2018

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROKSPOLEČNÁ ČÁSTPROFILOVÁ ČÁST
20182 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika
2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ředitel školy
max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy
© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.