Studentská radaČlenové studentské rady ve školním roce 2016/17:

prima: Eliška Vlčková

sekunda: Adam Kubík, Martin Dvořák

tercie: Jan Novák, Igor Janouch

kvarta: Tomáš Studenovský, Klára Tupá, Adam Kadeřávek

kvinta: Tereza Štorchová, Eliška Mendelová

1.ročník: Lucie Maxová, Zuzana Hůnová

sexta: Šimon Kropík, Štěpán Štenc, Petr Milichovský

2.ročník: Ota Podlipný, Michal Novák

septima: Eliška Krůčková, Kristýna Mašková

oktáva: Michael Sovadina, Adéla Djelmová, Mikoláš Jílek


Zasedání studentské rady svolává, vede a protokol pořizuje Mgr. Markéta Švadlenová.


Dne 05. 01. 2017 se poprvé v novém kalendářním roce sešla Studentská rada našeho gymnázia. Kromě běžných provozních věcí, (které nazývám opravárensko-údržbářská část programu), jsme řešili především uplatnění tzv. pamlskové vyhlášky. Automat na občerstvení i automat na kávu budou přesunuty do uzavřeného prostoru, kam mají přístup pouze žáci vyššího gymnázia, učitelé, případně rodiče. Pitný režim je pro žáky zajištěn v jídelně školy, která má otevřeno denně od 10.30. Jiné občerstvení bohužel nebudeme moci zajišťovat.

Dále jsme probrali blížící se termíny v lednu – den otevřených dveří naší školy a s ním spojené „průvodcovské“ služby žáků školy, lyžařský kurz v Železné Rudě pro nižší gymnázium a tím i zvláštní rozvrh pro třídy prima až kvarta, projektové setkání programu Erasmus+ v Lotyšsku, kterého se budou účastnit 4 studenti pod vedením Mgr. Macha a bude zaměřeno na metodiku běžeckého lyžování, ukončení klasifikace za první pololetí a zajímavé akce, exkurze a besedy, které jsme k závěru pololetí připravili:
- Exkurzi do Prahy s prohlídkou Pražského hradu (druhé ročníky a seminaristé-dějepisáři ze septimy),
- besedu k soutěži izraelského velvyslanectví Cemach (první a druhé ročníky),
- žáci ZŠ a primáni pak společně navštíví interaktivní výstavu Lego-kostek v Praze.

Další studentská rada se sejde po jarních prázdninách, budeme plánovat dubnové projektové setkání Erasmus+ tentokrát v Táboře, kdy naše škola jako hostitel bude muset zvládnout řadu náročných úkolů, a nadcházející termíny přijímacího řízení, zápisů do ZŠ a písemných maturit.

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.