ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

Školní rok 2016/2017
končí 28. června 2017

Ve dnech 29. - 30. června
bude v provozu pouze
školní družina.

AŽ DO 30. ČERVNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

NÁHRADNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

pro rodiče, kteří nestihli
řádný termín zápisu dětí
průběžně do 30. června 2017
Více informací >

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o. vytváří podmínky pro stipendijní podporu studentům, kteří dosahují vynikajících studijních výsledků, výrazných úspěchů v soutěžích a významně reprezentují školu v různých programech a aktivitách.


  • prospěchové stipendium za reprezentaci školy a výrazné úspěchy v soutěžích a olympiádách
  • systém stipendijních odměn dle školních výsledků studentů v každém školním roce
    (max. Kč 3.000,-)

STIPENDIA UDĚLENÁ STUDENTŮM

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.