PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o. vytváří podmínky pro stipendijní podporu studentům, kteří dosahují vynikajících studijních výsledků, výrazných úspěchů v soutěžích a významně reprezentují školu v různých programech a aktivitách.


  • prospěchové stipendium za reprezentaci školy a výrazné úspěchy v soutěžích a olympiádách
  • systém stipendijních odměn dle školních výsledků studentů v každém školním roce
    (max. Kč 3.000,-)

STIPENDIA UDĚLENÁ STUDENTŮM

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.