ZAHRANIČNÍ STÁŽ NAŠICH UČITELŮ

Vloženo: 11. prosince 2015Dne 30. 11. 2015 – 4. 12. 2015 navštívil Mgr. Zdeněk Novák a Mgr. Hana Petrová naší partnerskou školu ve Spolkové republice Německo Gymnasium Untergriesbach. Jednalo se o zahraniční stáž – tzv. teaching shadowing.

Škola měla dvě základní větve. Jedna třetina studentů navštěvovala jazykové zaměření a zbytek školy přírodovědné zaměření. V jednotlivých třídách byl přibližně stejný počet chlapců i děvčat. Celkový počet žáků ve třídách byl v průměru 23. Stáž byla zaměřena na všechny všeobecně vzdělávací předměty. Při výuce byla používána převážně frontální výuka – výklad učitele, případně práce s učebnicí, stručné zápisky do sešitu a samostatná práce s pracovními listy. Z ostatních pomůcek byl použit pouze zpětný projector a jednou prezentace na počítači.

Jednou jsme se zúčastnili výuky českého jazyka zahraničních studentů z Francie. Bylo nám umožněno poznat, jak se učí za hranicemi. Negativně hodnotíme technické vybavení školy – např. absence šaten pro žáky, chybějící moderní technika ve třídách,…Dále hodnotíme záporně nedostatek osobního prostoru každého učitele ve společné sborovně. Kladně hodnotíme chování žáků při vyučování i mimo něj, přestože neexistují dozory učitelů o přestávkách ani v jídelně školy. Vyučující mají kdykoli a neomezeně k dispozici kopírovací přístroj.

Celkově jsme si stáž velmi užili a načerpali novou energii a dobrou inspiraci do dalších vyučovacích hodin.zpět - Stalo se ...

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.