ADAPTAČNÍ SEZNAMOVACÍ DNY

Vloženo: 7. září 2015

Program Start, který má pomoci novým studentům se aklimatizovat v kolektivu a navzájem se poznat, jsme zahájili výletem do pražské ZOO. Užili jsme si spoustu legrace, dali si párek s hořčicí a samozřejmě jsme okukovali zvířátka. Nikdo se neostýchal a nekazil přátelskou atmosféru, takže to bylo super.

Další den jsme hráli osobnostní hry, které mají sloužit k sebepoznání, navázání nových vztahů a sblížení. Při těchto aktivitách se projevoval důvtip a smysl pro humor každého jednotlivého studenta. Jiné hry zase zkoušeli pozornost a zapamatování si informací o spolužácích. Myslíme si, že program Start splnil svůj účel a nováčkům se bude u nás líbit.

Studenti kvinty

Po prvním dni ve škole si nikdo nemůže dokonale vytvořit představu o nové třídě. Proto jednou z prvních věcí, které se dělají v prvním ročníku, jsou adaptační dny.

Myslím, že snad nemůže být lepší místo pro takovou příležitost jako než je Zoo. My jsme jeli do pražské Zoologické zahrady a cesta byla super. Cestou jsme se rozřadili do jednotlivých skupinek, které si podle všeho skvěle sedly a příjemně se seznámily. Po několika jízdních přestupech, nakaženi dobrou náladou a odpočinutím, jsme byli konečně na místě.

Pražská zoologická zahrada je opravdu velkolepá a to, že je čtvrtou největší na světě, se na nás náležitě podepsalo. Bolely nás nohy, ale stálo to za to!

Celkový dojem z celého dne byl opravdu dobrý. Poznali jsme nové lidi, užili si velkou srandu a přiučili jsme se něco nového o zvířatech.

Myslím, že jsme si všichni měli příležitost utvořit mnohem lepší představu o tom jaký kdo je, když jsme daného člověka opravdu poznali. To je něco úplně jiného než jen z doslechu. Například už víme, že atleti nejsou jen namyšlení kluci, jako se často traduje . Že ze zakřiklé spolužačky se najednou vyklube ukecaná holka, co se umí bavit.

Říká se, že 4 roky na Střední mají být naše nejlepší. Nevím, zda je to pravda, ale vím, že budou určitě nezapomenutelné.

Za 1. ročník Karolína Dědovská

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.