Španělský jazyk


Cíle španělského jazyka

Na těchto stránkách se seznámíte s výukou španělského jazyka na naší škole. Představíme vám tematické plány, učebnice využívané k výuce, práce našich studentů, projekty a nabídneme odkazy na www stránky vhodné pro další výuku jazyka nebo reálií států, kde je španělština oficiálním jazykem.

Na naší škole má výuka španělského jazyka dlouholetou tradici, většina žáků si španělštinu zvolí jako druhý cizí jazyk nebo jej navštěvuje nepovinně. Naši studenti mají možnost se seznámit s cizojazyčným prostředím, nedávno uskutečněný studijní pobyt ve Španělsku – ve městě Burgos a navázat přátelské vztahy se studenty prostřednictvím projektů Commenius.

Pro výuku je k dispozici i moderní vybavení: specializovaná učebna pro výuku románských jazyků, cizojazyčné časopisy, učebnice a slovníky, jazykové nástěnné tabule, mapy a schémata. Dále se mohou ve výuce použít intenzivní výukové programy, videoprogramy, hry a v neposlední řadě internet.

V současné době španělštinu na naší škole vyučuje Mgr. Hana Bártů.


Učební plán:

španělština jako druhý cizí jazyk - 3 hodiny týdně, v posledním a předposledním ročníku studia si studenti mohou zvolit seminář ze španělštiny – 1 hodinu týdně
španělština jako nepovinný předmět - 2 hodiny týdně


Vyberte si studium španělštiny:

je třetím nejrozšířenějším jazykem světa
je po angličtině druhým nejrozšířenějším mezinárodním dorozumívacím jazykem
je oficiální řečí v 21 zemích
je pro 390 milionů lidí mateřským jazykem, což je 8 % světové populace
je na internetu druhým jazykem, s více než 216 miliony španělsky hovořících uživatelů
je jazyk, který se používá v prestižních mezinárodních organizacích


8 důvodů proč studovat španělštinu:

Je univerzální. Es universal.
Je užitečná. Es útil.
Je jednoduchá. Es fácil.
Ja atraktivní. Es atractivo.
Je to jazyk kultury. Es una lengua de cultura.
Je to jazyk turistiky. Es una lengua de turismo.
Je to jazyk obchodu. Es una lengua internacional de negocios.
Je to jazyk práce. Es una lengua de trabajo.


Zdroj: informační leták španělského velvyslanectví v České republice.


Přehled učebnic

K výuce používáme tyto učebnice:

Nuevo Ven 1 - pro studenty 1. a 2. ročníku, kvarty, kvinty
Nuevo Ven 2 – pro studenty 3. a 4. ročníku, sexty, septimy
Španělština pro samouky, naklad. Leda.
Fiesta 1, Fiesta 2 , nakladatelství Fraus.Ke studiu je také možno použít tyto učebnice:


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.