Učební plán gymnázia


7941K61 - živé jazyky - šestiletý studijní cyklus
PředmětRočník
1.2.3.4.5.6.CELKEM
Český jazyk a literatura44444424
Anglický jazyk44343220
NJ/FJ/ŠJ33333318
Základy společenských věd111 1116
Dějepis22 33 2214
Zeměpis22222212
Matematika44433321
Fyzika22222111
Chemie22222111
Biologie/Geologie22222111
IVT111 21-6
Estetická výchova2 + 12 + 1222-12
Tělesná výchova22222212
Konverzace v AJ--11114
Povinně volitelný předmět--114814
Celkem323233343431196

Nabízené nepovinné předměty:

Další cizí jazyk – Latina, RJ, ŠJ, FJ)

Volitelný seminář 1

Volitelný seminář 2

Kurz k získání mezinárodního jazykového certifikátu (NJ – Sprachdiplom, AJ - City?Guilds)

Deskriptivní geometrie

Finační matematika

Sportovní hry

Kurzy (30 – 35 hod.) – adaptační, lyžařský, první pomoci, jazykový, sportovně-turistický, praxe
Šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů (viz značení v učebním plánu výše) v angličtině, za ponechání intenzivního studia i dalšího cizího jazyka, s možností v době maturity ukončit studium státní zkouškou či některým zahraničním certifikátem výuka předmětů v angličtině: dějepis (s výjimkou českých dějin), informatika

Poznámky k učebnímu plánu:
V rámci nových školních vzdělávacích programů jsme si zachovali naši vybudovanou strukturu – gymnázium všeobecné, zaměřené na přírodovědné předměty a laboratorní praktika a třídu živých jazyků. K dispozici jsou konverzace, široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů, divadelní soubor, pěvecký kroužek, studentský časopis, řada sportovních aktivit doma i v zahraničí, práce na evropských projektech, návštěvy divadel, exkurze, týdenní praxe ve firmách ve 3. ročníku, program „Start“ pro 1. ročníky

NAŠE VÝHODY: Výuka v malých skupinách, individuální přístup, možnost specializace individuální volbou – řada akcí i v zahraničí je díky zahraničním projektům pro studenty hrazena!

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.