Název projektu:
Human impact upon the planet - past, present and future

COM - NP - 2007 - 357

"Vliv člověka na přírodu - minulost, současnost, budoucnost"

Projekt Comenius – 2letý projekt schválen v březnu 07

Partnery jsou:
Kelvin Hall School v Yorku ve Velké Británii
Škola „I.E.S. Campos de Amaya“ ve Villadiego/Burgos ve Španělsku
Průmyslová škola v rakouském Andorfu

Komunikační jazyky projektu:
- angličtina
- španělština
- němčina

PRŮBĚH PROJEKTU:

V červnu jsme odevzdali průběžnou zprávu Národní agentuře.
V listopadu 07 (7. – 11. 11.) se konala přípravná setkání pedagogů všech čtyř partnerských škol ve španělském Burgosu. V květnu 08 (12. – 16. 5) jsme hostili v rámci tohoto projektu skupinu 9 španělských studentů a 2 pedagogů. Veleúspěšný týden korunovaný překrásným počasím byl naplněn přírodovědnými exkurzemi (Botanická zahrada Tábor, městská zeleň, parky a významné stromy; táborská čistička odpadních vod, Štičí líheň Tábor, Rybníkářství Třeboň, Pivovar Třeboň, ZOO Ohrada), ale i poznávacími výlety (táborské Staré město, zámek Hluboká a Třeboň) a školní prací Čechů i Španělů na projektu..
V následujícím období jsme zpracovávali nasbíraný materiál a poznatky do projektových prezentací a připravovali další mobility (= projektové cesty), které se uskutečnily na podzim 08:
Od 11. - 16. září jsme hostili 6-člennou projektovou skupinu z Velké Británie a 4-člennou skupinu z Rakouska – partnery v projektu. V říjnu 6.-12. 2008 jela skupina studentů a učitelů TSG (cca 15 lidí) na týden do Španělska do historického města Burgos. Tím jsme dokonce i překročili daný počet mobilit, neboť pak nás ještě čekalo závěrečné projektové setkání, které se konalo na jaře 2009 v britském Yorku.


Comenius - 'Human impact on the planet' - Velká Británie 2009

Comenius - 'Human impact on the planet' - Rakousko 2009

Comenius - 'Human impact on the planet' - Španělsko 2008

Comenius - 'Human impact on the planet' - Vliv člověka na přírodu - minulost, současnost, budoucnost


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.