Informační kampaň pro jihočeské studenty ke studiu na fakultách Univerzity aplikovaných věd,
Horní Rakousko, ETZ-KPF/SB/09/037


Řekli jsme si – proč jen pasivně přijímat informace a letáky – například mailem - od školy s tak zajímavými obory, jako nabízí Univerzita aplikovaných věd http://www.fh-ooe.at/campus-wels/?

A tak vznikl náš společný projekt. Studium je možné jak v angličtině, tak i v němčině, všechny čtyři fakulty – v Linci, Welsu, Steyru a Hagenbergu – jsou dostupné, nové, perfektně vybavené, zvyklé přijímat řadu zahraničních studentů. Naopak se při našich návštěvách všichni divili, že má tato škola studenty z celé Evropy – a od nejbližších sousedů tak málo! Např.v době naší návštěvy na Dnu otevřených dveří jsme absolvovali program se skupinou zájemců- studentů ze Středního Východu. V rámci projektu proběhly besedy v jižních Čechách pro studenty 5 jihočeských gymnázií soukromých i státních a dalších středních škol. Navštívili jsme Den otevřených dveří a akci Studieren probieren ve Welsu a Steyru, společně s jihočeskými a hornorakouskými gymnazisty (doprava autobusy do Rakouska byla hrazena z projektu). V rámci projektu byly podpořeny zkoušky Rakouského jazykového diplomu, které jsou důležitou součástí vstupu na rakouské vysoké školy, a od září už v Horním Rakousku skutečně studují jihočeští studenti – na základě našeho projektu informační kampaně! Velký zájem jak ze strany jihočeských středních škol, tak i ze strany Univerzity aplikovaných věd Horní Rakousko pokračuje i dále, tak se těšíme na další spolupráci!


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.