VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018

Vloženo: 27. dubna 2018

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení.

Pokud uchazeč má úmysl nastoupit na naše gymnázium, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nástup odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.


Výsledky jednotlivých uchazečů

Po kliknutí na modrou ikonu vpravo "Přijímací zkoušky" a zadání registračního čísla uchazeče se zobrazí výsledky uchazeče o studium.

2. kolo (konané 21. května 2018)

1. kolo

Celkové výsledky


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.