JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2018


pro uchazeče o studium na gymnáziu


Obory vyučované na gymnáziu:

4-leté – 7941K41 – gymnázium (všeobecné)
6-leté – 7941K61 – gymnázium (živé jazyky)
8-leté – 7941K81 – gymnázium (živé jazyky)


Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.


Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předpokládáme, že do 27. 4. 2018 zveřejníme jak výsledky JPZ (celostátní), tak i školní přijímací zkoušky.

Budou zveřejněny na těchto webových stránkách v sekci „Přijímací řízení“ a vyvěšeny ve vstupní hale budovy školy. Uchazeči budou označeni v těchto seznamech číslem. Toto registrační číslo bude každému uchazeči přiděleno po přijetí jeho přihlášky ke studiu a oznámeno informačním dopisem.


DALŠÍ INFORMACE

Na této webové stránce, na našich telefonních číslech a mailech (381282830, sekret@tabsg.cz, marketa@tabsg.cz) nebo osobně v kanceláři a na ředitelství školy.

Neváhejte se zeptat, neváhejte nás kontaktovat i přijít osobně! Rádi se Vám budeme věnovat.

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.