Příběhy bezpráví


Příběhy bezpráví jsou projektem, kterým probíhá již řadu let na přihlášených školách v České republice a seznamuje studenty se situacemi, kde se výrazně porušují či v minulosti porušovala lidská práva. A naše škola se tento rok opět přihlásila.

Tématem letošního 10. ročníku bylo 25. výročí sametové revoluce, jež znamenala pro naši zemi konec totality a počátek demokracie.

Projekt proběhl na naší škole v pátek 28. listopadu 2014. Účastnili se ho studenti kvinty, sexty, septimy a také zájemci z dalších tříd.

První částí bylo zhlédnutí dokumentárního filmu Z deníku Ivany A. Objevily se v něm autentické zážitky mladé dívky Ivany, která v období listopadových událostí byla čerstvou absolventkou střední školy.

Po filmu následovala beseda se starostou města Tábora, Ing. Jiřím Fišerem. Ten nás seznámil se svým vlastním osudem a s prožíváním událostí nejen během sametové revoluce, ale i v předcházejících letech komunistického režimu.

Myslím si, že tento projekt byl pro všechny velkým přínosem a mohli jsme si názorněji přiblížit události 17. listopadu 1989 i na základě vzpomínek jejich přímého pamětníka.

Kateřina Bělohlavová, septima


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.