ZHODNOCENÍ STUDENTSKÉ PRAXE

Vloženo: 12. června 2018
Napsal(a): Ing. Pavla Macillisová

V týdnu 21. - 24. května 2018 proběhla ve 3. ročníku a septimě studentská praxe.

Studenti se zapojují do různých činností v podniku v oblasti peněžnictví, státní nebo regionální správy, obchodních společností, ale i školství.STUDENTSKÁ PRAXE

Vloženo: 29. dubna 2018
Napsal(a): Ing. Pavla Macillisová

I letos čeká studenty septimy a 3. ročníku studentská praxe. Vedoucí praxe je Ing. Pavla Macillisová (učitelka fyziky a IVT).


Jaké jsou obecné cíle praxe?

Cílem praxe je působení studentů v reálném pracovním prostředí. Studenti by měli využít znalostí a dovedností získaných z ostatních předmětů (především management, právo, psychologie, atd.).
Studenti jsou nově stavěni do pozic zaměstnanců, kteří mají nejen svá práva, ale i povinnosti. Nový je pro ně i pracovní rytmus, který se odlišuje od studijního dne.
Dále je cílem praxe posílit organizační schopnosti, samostatnost v rozhodování a sebekontrolu jednotlivých studentů.
Výběr pracovního prostředí (firmy) je ponechán na studentech. Není-li to v jejich silách, pomáhá s výběrem škola. V „novém dočasném zaměstnání“ studenti pracují bez nároku na mzdu.
Po absolvování praxe studenti píší zprávu, která je pak součástí klasifikace předmětu management.
V minulých letech bylo častým místem praxe právě v mateřských školách a dalších školských zařízeních, v bankách, v knihovnách, v cestovních kancelářích a v redakcích místního a regionálního tisku.
Letošním termínem uskutečnění praxe je 21. 5. 2018 – 24. 5. 2018.

Naši studenti absolvovali praxi v mnoha podnicích, firmách, mateřských i základních školách a dalších. Jejich úkolem je vždy sepsat zprávu o praxi.

Ukázka

"Studenti v práci"© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.