Plán výchovného poradce pro školní rok 2017/2018


Září

Zpracování výsledků přijímacího řízení letošních absolventů TSG
Nástěnka pro maturanty – informace o VŠ, VOŠ a jiných možnostech studia po maturitě, o přípravných kurzech na VŠ
Tvorba individuálních vzdělávacích plánů (IVP), konzultace s kolegy a PPP v Táboře
Přednáška o NSZ ze SCIO


Říjen, listopad

Besedy s oktávou (volba VŠ, vyplňování přihlášek, distribuce přihlášek)
Kariérové poradenství
Burza škol Tábor
Rodičovské schůzky na ZŠ na Táborsku – nabídka studia na TSG,s.r.o.
Individuální schůzky zvláště se žáky maturitního ročníku – volba vhodného pomaturitního vzdělávání
Distribuce materiálů z VŠ a materiálů o kurzech na přípravu na přijímací zkoušky na VŠ


Průběžně

Časopis „Kam po maturitě“ a další média pro maturanty (distribuce k žákům a komentář k dané problematice)
Výchovné problémy (pedagogické rady a porady)
Nástěnka pro maturanty ( informace o VŠ,VOŠ )


Listopad, prosinec

Přihlášky – beseda se žáky – maturanty o vyplňování přihlášek
Potvrzování přihlášek na fakulty s talentovými zkouškami


Listopad

Beseda s rodiči o VŠ,VOŠ a volbě povolání (rodičovské schůzky)


Leden, únor, březen

Kontrola a potvrzování přihlášek na VŠ
Besedy se zástupci VŠ (dle nabídky)


Průběžně

Výchovné problémy (pedagogické rady a porady)
Individuální schůzky zvláště se žáky maturitního ročníku – volba vhodného pomaturitního vzdělávání


Duben, květen

Beseda se septimou a 3. ročníkem
- kariérové poradenství, mapování na trhu práce
- volba seminářů pro čtvrtý ročník
- informace o VŠ, VOŠ a situaci na trhu práce

Besedy se sextou a 2. ročníkem
- kariérové poradenství
- volba seminářů pro třetí ročník
- základní informace o VŠ, VOŠ a situaci na trhu práce


Výchovný poradce TSG, s.r.o. Mgr. Hana Petrová

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.