ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI

1. 8. - 2. 8. 2017 (úterý - středa)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 160,- (Kč 20,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 31. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

LETNÍ INTERAKTIVNÍ KURZ AJ

31. 7. - 4. 8. 2017 (pondělí - pátek)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 800,- (Kč 40,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 28. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

AŽ DO 31. SRPNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

Plán výchovného poradce pro školní rok 2016/2017


Září

Zpracování výsledků přijímacího řízení letošních absolventů TSG
Nástěnka pro maturanty – informace o VŠ, VOŠ a jiných možnostech studia po maturitě, o přípravných kurzech na VŠ
Tvorba individuálních vzdělávacích plánů (IVP), konzultace s kolegy a PPP v Táboře
Přednáška o NSZ ze SCIO


Říjen, listopad

Besedy s oktávou (volba VŠ, vyplňování přihlášek, distribuce přihlášek)
Kariérové poradenství
Burza škol Tábor
Rodičovské schůzky na ZŠ na Táborsku – nabídka studia na TSG,s.r.o.
Individuální schůzky zvláště se žáky maturitního ročníku – volba vhodného pomaturitního vzdělávání
Distribuce materiálů z VŠ a materiálů o kurzech na přípravu na přijímací zkoušky na VŠ


Průběžně

Časopis „Kam po maturitě“ a další média pro maturanty (distribuce k žákům a komentář k dané problematice)
Výchovné problémy (pedagogické rady a porady)
Nástěnka pro maturanty ( informace o VŠ,VOŠ )


Listopad, prosinec

Přihlášky – beseda se žáky – maturanty o vyplňování přihlášek
Potvrzování přihlášek na fakulty s talentovými zkouškami


Listopad

Beseda s rodiči o VŠ,VOŠ a volbě povolání (rodičovské schůzky)


Leden, únor, březen

Kontrola a potvrzování přihlášek na VŠ
Besedy se zástupci VŠ (dle nabídky)


Průběžně

Výchovné problémy (pedagogické rady a porady)
Individuální schůzky zvláště se žáky maturitního ročníku – volba vhodného pomaturitního vzdělávání


Duben, květen

Beseda se septimou
- kariérové poradenství, mapování na trhu práce
- volba seminářů pro čtvrtý ročník
- informace o VŠ, VOŠ a situaci na trhu práce

Besedy s sextou
- kariérové poradenství
- volba seminářů pro třetí ročník
- základní informace o VŠ, VOŠ a situaci na trhu práce


Výchovný poradce TSG, s.r.o. Mgr. Hana Petrová

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.