PODĚKOVÁNÍ NAŠIM STUDENTŮM

Vloženo: 12. května 2015


K 600. výročí upálení mistra Jana Husa pořádá naše město Tábor a jiné instituce různé akce.

Ve dnech 30. dubna - 3. května 2015 se konala Konference evropských protestantských muzeí s názvem "Jan Hus v rozhovoru s evropskou reformací 16. století".


Naši studenti se podíleli na přípravě, organizaci a průvodcování pro účastníky této konference. Jejich práci ocenila i vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor:


Vážená paní ředitelko,
dovolte mi poděkovat Vám za vzornou spolupráci Vašich studentů na Konferenci evropských protestantských muzeí, která se v Táboře uskutečnila ve dnech 30. 4.–3. 5. Konferenci pořádala historická společnost pro zachování odkazu české reformace Veritas a město Tábor.

Poděkování patří těmto studentům - Kateřina Bělohlavová, Michaela Gereová, Monika Dvořáková, Pavel Salák, Miroslav Lutovský, Václav Milichovský a Viktor Škopan.

Účastníci konference kladně hodnotili jejich milý a vstřícný přístup i znalosti, které prokázali při prohlídce městem.

Děkuji Vám a těším se na další spolupráci.

Ing. Jana Lorencová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Město Tábor
Žižkovo náměstí 2
390 15 Tábor


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.