ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

Školní rok 2016/2017
končí 28. června 2017

Ve dnech 29. - 30. června
bude v provozu pouze
školní družina.

AŽ DO 30. ČERVNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

NÁHRADNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

pro rodiče, kteří nestihli
řádný termín zápisu dětí
průběžně do 30. června 2017
Více informací >

Měsíční plán


Co nás čeká v červnu 2017?

1. 6.
pořádáme pro primu a sekundu "Zdravou snídani".

1. 6.
od 16 hodin proběhne slavnostní předávání maturitních vysvědčení pro oktávu (Matrika Tábor).

2. 6.
1. A a 2. A půjdou do kina na film "Tajný život mazlíčků" od 10 hodin.

5. - 9. 6.
proběhne "Škola v přírodě" pro 1. A a 2. A v Železné Rudě na Šumavě.

6. 6.
absolvují výlet žáci sekundy do Prahy za památkami.

6. 6.
proběhne od 15 hodin info schůzka pro rodiče žáků, kteří byli přijati ke studiu ve 2. kole PŘ.

7. 6.
zpracovatelé SOČ pojedou na STRETECH do Prahy.

7. - 9. 6.
odjedou vybraní žáci na výměnný pobyt do Rohrbachu.

9. 6.
čeká tercii a kvartu kurz první pomoci.

9. 6.
od 10.30 hodin ve Spektru Sezimovo Ústí koná pro sextu a 2. ročník výchovný koncert.

12. - 15. 6.
proběhne projektová schůzka koordinátorů programu Erasmus+ na naší škole .

13. 6.
vyrazí 1. A a 2. A v 8 hodin na exkurzi k hasičům Tábor.

19. 6.
stejná exkurze čeká na primu a sekundu od 8 hodin.

19. 6.
se od 12.25 hodin koná přednáška „Základy judaismu“ pro sextu a 2. ročník.

20. 6.
od 8 hodin půjde na exkurzi k hasičům Tábor tercie.

21. - 23. 6.
přivítáme na výměnný pobyt studenty z Rohrbachu.

26. 6.
pojedeme na exkurzi do automobilky Audi.

28. 6.
ukončení školního roku.

29. - 30. 6.
ředitelské volno.


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.