ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI

1. 8. - 2. 8. 2017 (úterý - středa)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 160,- (Kč 20,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 31. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

LETNÍ INTERAKTIVNÍ KURZ AJ

31. 7. - 4. 8. 2017 (pondělí - pátek)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 800,- (Kč 40,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 28. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

AŽ DO 31. SRPNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

Měsíční plán


Co nás čeká v červnu 2017?

1. 6.
pořádáme pro primu a sekundu "Zdravou snídani".

1. 6.
od 16 hodin proběhne slavnostní předávání maturitních vysvědčení pro oktávu (Matrika Tábor).

2. 6.
1. A a 2. A půjdou do kina na film "Tajný život mazlíčků" od 10 hodin.

5. - 9. 6.
proběhne "Škola v přírodě" pro 1. A a 2. A v Železné Rudě na Šumavě.

6. 6.
absolvují výlet žáci sekundy do Prahy za památkami.

6. 6.
proběhne od 15 hodin info schůzka pro rodiče žáků, kteří byli přijati ke studiu ve 2. kole PŘ.

7. 6.
zpracovatelé SOČ pojedou na STRETECH do Prahy.

7. - 9. 6.
odjedou vybraní žáci na výměnný pobyt do Rohrbachu.

9. 6.
čeká tercii a kvartu kurz první pomoci.

9. 6.
od 10.30 hodin ve Spektru Sezimovo Ústí koná pro sextu a 2. ročník výchovný koncert.

12. - 15. 6.
proběhne projektová schůzka koordinátorů programu Erasmus+ na naší škole .

13. 6.
vyrazí 1. A a 2. A v 8 hodin na exkurzi k hasičům Tábor.

19. 6.
stejná exkurze čeká na primu a sekundu od 8 hodin.

19. 6.
se od 12.25 hodin koná přednáška „Základy judaismu“ pro sextu a 2. ročník.

20. 6.
od 8 hodin půjde na exkurzi k hasičům Tábor tercie.

21. - 23. 6.
přivítáme na výměnný pobyt studenty z Rohrbachu.

26. 6.
pojedeme na exkurzi do automobilky Audi.

28. 6.
ukončení školního roku.

29. - 30. 6.
ředitelské volno.


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.