PŘEHLED NADSTANDARDNÍ PÉČE, KTEROU ŠKOLA POSKYTUJE

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SE STUDENTY
 • podpora nadaných studentů - specializace, možnost výběru seminářů ve 3. a 4. ročníku, otevírání nepovinných předmětů i při malé skupině zájemců
 • podpora individuálních požadavků
 • individuální studijní plán pro špičkové sportovce, pro studenty po delší nemoci, práce s dyslektiky nebo studenty, kteří mají z dalších nejrůznějších důvodů složitější přístup ke SŠ vzdělání
 • studentská odborná praxe ve 3. ročníku
 • práce v zahraničních projektech podporovaných EU
DŮRAZ NA CIZÍ JAZYKY V PRAXI
 • zahraniční projekty
 • zahraniční výměny s partnerskými školami
 • možnost účastnit se dalších jazykových kurzů
 • možnost skládat jazykové zkoušky a diplomy
 • návštěva divadelního představení v anglickém jazyce
 • poznávací zájezdy
 • řada dalších cizojazyčných kontaktů a práce se zahraničními materiály

DALŠÍ NADSTANDARDNÍ MOŽNOSTI
 • 90% učebnic poskytuje škola studentům zdarma formou zapůjčení
 • Odpolední program
  • výtvarný kroužek
  • divadelní soubor
  • školní časopis
  • sportovní hry (volejbal, florbal)
  • kroužek práce na počítači a informační technologie
  • kroužek interaktivních her
  • činnost fiktivní firmy „Šlápota, s.r.o. – cestovní kancelář“
   (Pomoc při organizaci zájezdů, školních akcí apod.)
 • Lyžařský zájezd do Alp (kromě standardních kurzů)
 • Prázdninové kurzy cizích jazyků
 • Pravidelné roční kurzy v M a ČJ pro budoucí 1. ročník a primu

PODÍL NA ŽIVOTĚ ŠKOLY
 • Fungující studentská i rodičovská rada
 • Podpůrné jazykové kurzy pro rodiče s dětmi
 • Vánoční akademie
 • Společenské večery pro rodiče a přátele školy
 • Zajímavé besedy s osobnostmi z politiky i kultury

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.