Učební plán gymnázia


7941K81 – živé jazyky – osmiletý studijní cyklus
nižší gymnázium
PředmětRočník
1.2.3.4.Celkem
Český jazyk a literatura554418
1. cizí jazyk - anglický433414
2. cizí jazyk (NJ,ŠJ,FJ)22228
Základy společenských věd11114
Dějepis22228
Zeměpis22228
Matematika544417
Fyzika22228
Chemie-2226
Biologie/Geologie22228
IVT--224
Estetická výchova výtvarná+hudební2+12+12+11+111
Tělesná výchova22228
Celkem30303131122

Nabízené nepovinné předměty:

Konverzace v AJ

Finanční matematika

Další cizí jazyk (NJ,FJ,ŠJ,Latina)

Školní časopis

Sportovní hry

Divadelní kroužek

Kurzy (30 – 35 hod.) - adaptační, lyžařský, jazykový, první pomoci
NAŠE VÝHODY:
Výuka v malých skupinách, individuální přístup, možnost specializace individuální volbou – řada akcí i v zahraničí je díky zahraničním projektům pro studenty hrazena!
K dispozici jsou konverzace, široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů, divadelní soubor, pěvecký kroužek, studentský časopis, řada sportovních aktivit doma i v zahraničí, práce na evropských projektech, návštěvy divadel, exkurze, program „Start“ pro primu.

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.