ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI

1. 8. - 2. 8. 2017 (úterý - středa)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 160,- (Kč 20,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 31. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

LETNÍ INTERAKTIVNÍ KURZ AJ

31. 7. - 4. 8. 2017 (pondělí - pátek)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 800,- (Kč 40,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 28. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

AŽ DO 31. SRPNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

Nadace


Nadační fond (NF) Táborského soukromého gymnázia je zřízen na podporu studentů TSG. Soustřeďuje se m. j. na mimoškolní činnost - Středoškolská odborná činnost (SOČ). NF v rámci oboru své činnosti provádí vzdělávací akce a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí. Zkušenosti jsou také s provozováním vodárenských technologií (úprava pitné vody, čistění odpadních vod). Fond se také věnuje výstavní činnnosti ve smyslu svého oprávnění.

Talentovaní studenti využívají tyto zkušenosti a je pro ně vytvářeno pracovní prostředí, kdy můžou dosáhnout a přijmout úkoly, které vyúsťují v návrzích pro praktické uplatnění. Výsledky se dostavily v krajském kole SOČ - v oboru životního prostředí. Studenti Homolová, Kníže a Sovadina obsadili s tématem "Kvalita vody v nádrži Jordán v prvním roce po odbahnění" první misto v krajském kole. Tato práce byla hodnotná a pokoušíme se o její prosazení při řešení jordánských problémů. Zúčastnili se také celostátního kola SOČ. Práce velmi zaujala na akci "STRETECH" na ČVUT v Praze.

NF se samozřejmě podílí na financování studentů v oblasti přírodovědecké, zajišťuje laboratorní a přístrojové zázemí, které je mimo obvyklý rámec střední školy. Sjednáváme také konzultace s akademickým protředím. Zřejmě i z toho důvodu pracujeme v "Pracovní skupině pro kvalitu vody v Jordánu", kterou zřídilo Město Tábor.

NF je také spolu s městem organizátorem a autorem výstavy "600 let dolování stříbra v Táboře", která je umístěna v prostorách instalace Táborského pokladu. Tvorby panelů a exponátů se zúčastnili studenti i učitelé školy, kteří se také podíleli na propagaci akce.
Různé

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.