ŠKOLNÍ MONITORING FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH PARAMETRŮ VODY
V NÁDRŽI JORDÁN

Vloženo: 14. ledna 2016


Připravujeme se na novou sezónu 2016 školního monitoringu fyzikálně-chemických parametrů vody v nádrži Jordán.

Máme nový tým, hodnotíme také data a parametry, které jsme pořídili a získali v roce 2015. Výsledky jsou překvapující.

V roce 2015 nebyl zaznamenán ŽÁDNÝ VÝZNAMNÝ NÁRŮST SINIC. Přes pesimismus a různé dohady byla v nádrži zajištěna koupací sezóna s průměrnou průhledností vody 139 cm. Měření provádíme pomocí tzv. "Secciho desky", zavěšené na kalibrované šňůře. Deska se ponořuje pod hladinu, dokud je viditelná. V tom okamžiku se provede odečet hloubky desky (viz. foto). Je to metoda, kdy měříme vegetační zákal. Našli jsme i negativa. Měřením odtoku za hrází (u sádek) a i na přítoku vlivem nedostatku vody byly zaznamenány děje, které související s rozkladem organické hmoty. Pokleslo pH a zvýšila se vodivost vlivem redukčního prostředí.

Ale podstatné je, že koupací sezóna byla zajištěna a část týmu se chystá na Středoškolskou odbornou činnost (SOČ). Předpokládáme, že poznatky z prvních let po odbahnění nádrže jsou zároveň začátkem obratu, který umožní využít ekologičtější cesty pro zvýšení kvality vody. Roli by měla sehrát i efektivní využití nádrže.


zpět - Měření ovzduší ...

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.