Literární soutěž
V září se některé děti ze sekundy, tercie a kvarty přihlásily do literární soutěže “Jihočeský úsměv”, který již pátým rokem pořádá Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích s Jihočeským klubem Obce spisovatelů.

Téma prací bylo libovolné, mělo jít o nějakou příhodu z prázdnin nebo příběh inspirovaný četbou. Děti přicházely s různými zajímavými náměty, a tak vznikaly povídky z podmořského dna, z narozeninové oslavy s hororovým koncem, povídky se záhadnými obrazy, nebo deníkový záznam z prázdnin a jeden příběh byl dokonce inspirovaný Jirotkovým Saturninem.

K naší velké radosti se mezi vítěznými deseti příspěvky objevila práce Romany Koubové z kvarty. Konkurence byla veliká, protože při slavnostním vyhlašování soutěže, které se konalo 27. listopadu v knihovně Na sadech v Českých Budějovicích, se Romana dozvěděla, že se soutěže zúčastnilo na tři sta mladých pisatelů.

Romaně gratulujeme a věříme, že další soutěž bude úspěšná nejen pro ni , ale i pro ostatní děti, které rády vymýšlejí a píší.Příspěvek Romany - Zmrzlé léto (.pdf)

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.