„Kuchařka“ aneb návod, jak postupovat při přijímacím řízení:
Informace k Jednotné přijímací zkoušce a k oborům

Vloženo: 6. ledna 2018


 1. Do 1. 3. 2018 odevzdej přihlášku ke studiu do 1. kola (formulář přihlášky ke stažení na odkazu Přihlášky ke studiu, lékařské potvrzení nepožadujeme).
  Náhradní termín 1. kola přijímací zkoušky se koná ve dnech 10. - 11. května 2018. 2. kolo (již bez písemného celostátního testu) proběhne ve dnech 21. - 24. května 2018.
 2. Tvá přihláška bude zaregistrována, rodiče dostanou informační mail a Tebe pozveme k přijímacím zkouškám:
  - do 4-letého studia 12. 4. nebo 16. 4. 2018
  - do 8-letého a 6-letého studia 13. 4. nebo 17. 4. 2018
 3. Požadavky na přijetí na naše gymnázium (v 1. kole i v dalších kolech přijímacího řízení):
  - včasné podání přihlášky
  - velmi dobrý průměrný prospěch (do Ø 2,00)
  - absolvování jednotného celostátního testu (platí pouze pro 1. kolo)
  - absolvování ústního motivačního pohovoru – ve stejný den jako jednotná písemná přijímací zkouška
  - doložení Tvých úspěchů
 4. Do 27. nebo 30. 4. 2018 se dozvíš, zda jsi byl v 1. kole přijat, ve lhůtě do 10 dnů (tj.max.do 17.5.) musíš odevzdat podepsaný zápisový lístek. Pokud jsi nebyl přijat, máš právo na odvolání.
 5. Pokud jsi podal přihlášku do 2. kola, postup je obdobný, odpadá pouze celostátní jednotný test – kritéria níže.

Ke splnění kritérií přijímacího řízení je třeba dosáhnout alespoň 50 bodů.

Přijímací kritéria pro cizince: dle tabulky, minimum získaných bodů je 40.

Kritéria pro přijetí v 1. kole:Kritéria pro přijetí ve 2. kole:
Maximum 100 bodů, z toho:Maximum 100 bodů, z toho:
60 bodů za jednotnou přijímací celostátní zkoušku50 bodů za motivační pohovor
10 bodů za prospěch v posledních 2 ročnících ZŠ 40 bodů za prospěch v posledních 2 ročnících ZŠ
20 bodů za motivační pohovor10 bodů za prokázané úspěchy v olympiádách, soutěžích (sportovních, vědomostních, uměleckých) nebo za zapojení se do společensky prospěšných aktivit
10 bodů za prokázané úspěchy v olympiádách, soutěžích (sportovních, vědomostních, uměleckých) nebo za zapojení se do společensky prospěšných aktivit
Mgr. Markéta Švadlenová
ředitelka školy

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.