Informatika a výpočetní technikaInformatika není tak stará jako fyzika, pár set let za ní zaostává.
To však neznamená, že si informatici naložili menší sousto než fyzici:
informatika může být mladší, ale její vývoj byl mnohem intenzivnější.

Richard Feynman, fyzik

Předmět Informační a výpočetní technika seznamuje studenty se základními pojmy informatiky a výpočetní techniky a poskytnuje teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné při práci s informacemi a zařízeními výpočetní techniky.

Každý si může samozřejmě pod tímto názvem představit různé vysvětlení. Pohled na tento předmět by mohl být takový:

  • termín Informační, který vychází z pojmu Informatika, v hodinách IVT zabírá oblast zabývající se zpracováním informací
  • termín Výpočetní pak by mohl zabírat oblast v hodinách IVT, který se zabývá využitím a ovládáním různých programů.

Studenti by tedy měli pochopit, jak zhruba počítač funguje, ovládat ho, umět ovládat programy pro práci s textem, tabulkami, grafikou, prezentací, tvořit jednoduché webové stránky nebo se orientovat v databázovém světě, tvořit a ovládat multimédia, vědět, jak funguje Internet, umět se v něm pohybovat, umět ho využívat a hledat relevantní informace. Získané dovednosti a vědomosti z těchto různých oblastí pak umět skloubit a umět použít nejen pro své potřeby, ale i použít v jiných oblastech vzdělávání.


Různé

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.