CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


Zaměření školy

Gymnázium - 7941K41(čtyřleté,
ŠVP - všeobecné gymnázium, zaměřené na přírodovědné předměty)

Gymnázium - 7941K81(osmileté),
ŠVP - živé jazyky

Gymnázium - 7941K61(šestileté),
ŠVP - živé jazyky se zaměřením na angličtinu (dva předměty vyučované v anglickém jazyce na vyšším stupni gymnázia)


Studium je ukončeno maturitou.

Nabízí se možnost získání jazykového diplomu z anglického a německého jazyka.


Profilové předměty

Německý jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, praxe v oblastech stanovených orientací školy u jazykových tříd, přírodovědné předměty a projekty u tříd všeobecného gymnázia.

Každoročně můžete volit z nabídky těchto nepovinných předmětů:

Jazyky:
- francouzský
- španělský
- ruský
- latinský
- italský
- anglický - pokud není jako jazyk povinný
- německý - pokud není jako jazyk povinný

- tvorba webových stránek
- mediální výchova
- sborový zpěv
- sportovní hry
Konkrétní předměty otevíráme dle zájmu studentů - i napříč ročníky.


Školné

Kč 18 000,- ročně, pro primu a sekundu 16 000,- ročně


"Naše protikrizová opatření"

Další možnosti snížení školného jsou prospěchová stipendia za vynikající reprezentaci školy nebo za výrazné úspěchy v mimoškolní činnosti.

Pokud na škole studují sourozenci, starší z nich platí polovinu školného po celou dobu studia.


Našim studentům nabízíme:
- systém stipendií
- snížené školné
- učebnice zdarma
- studijní konzultace zdarma
- zvýhodněné zahraniční projekty a zájezdy


Výuka a rozvrh

Výuka začíná v 7,50 hod. a rozvrh i přestávky jsou upraveny tak, aby se dojíždějící studenti včas dostali jak na vyučování, tak i po vyučování domů. V budově školy je jídelna, kde každý student má možnost si zakoupit obědy (více stravování). Poskytujeme též možnost sportovních, kulturních i jazykových aktivit.


Zájmová činnost:

Divadlo

Studenti naší školy během roku nastudují 2 - 3 divadelní hry z vlastního pera, které pak předvádějí malým divákům na základních a v mateřských školách.

Cestovní kancelář

Fiktivní firma - Šlápota s. r. o., cestovní kancelář organizuje školní akce, zájezdy, kde napomáhají i studenti.

Školní časopis

Studenti si organizují vydávání studentského časopisu "Soukromák", kde naleznete zajímavé články i počteníčko ze života v naší škole.


Každoročně:

lyžařské kurzy (Železná Ruda nebo Hochficht v Rakousku),
týdenní sportovní letní kurz pro studenty 3. ročníku,
zahraniční poznávací zájezd dle výběru a zájmu studentů,
3 - 4x výměnný pobyt s partnerským gymnáziem v Rakousku,
exkurzní návštěvy do evropských institucí v Bruselu a Štrasburku,
každoročně se účastníme ve studentských soutěžích (technických, sportovních i uměleckých), olympiádách, počítačových i dalších vědomostních soutěžích,
máme úspěchy v každoročních nominacích "Talent roku" okresu Tábor i Jihočeského kraje.

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.