TSG A ZŠ HLEDÁ HUDEBNÍ TALENT

Vloženo: 7. prosince 2016
Napsal(a): Mgr. Martina Švadlenová


V pátek 2. prosince proběhla soutěž "TSG a ZŠ hledá hudební talent", které se zúčastnilo celkem 17 soutěžících.

Vítězkou kategorie studentů z primy až oktávy se stala Karolína Zachová z kvinty, která zazpívala a zahrála na kytaru klasickou rockovou baladu „The House of the Rising Sun“. Tuto americkou lidovou píseň zařadil do svého repertoáru např.i Bob Dylan, ale o dva roky později ji proslavila britská skupina The Animals. Druhé místo obsadila Eva Nemravová ze septimy s Michaelem Sovadinou z oktávy s písní I see fire, tato píseň zazněla např. ve filmu Hobbit. Na třetím místě se se svým Preludiem umístila děvčata z primy, jmenovitě: Veronika Zdeňková, Lydie Ondrová, Lucie a Barbora Jedličková. Jednalo se o scénický tanec za doprovodu klavíru, flétny a trianglu.

Všichni soutěžící dostali pamětní listy, čokoládku s hud. nástroji. Vítězové ještě čerstvě upečený houslový klíč a poukázku na knihu do knihkupectví Orion v Táboře.

V kategorii žáků 1. a 2. tříd zazpívalo 5 děvčat - Adriana Kasardová, Natálie Potužníková, Stella Posavádová, Denisa Čápová, Šárka Čápová a na klavír zahrál Štěpán Sova. Bylo velmi těžké určit vítěze, proto se porota jednohlasně shodla na tom, že vítězi budou všichni soutěžící. Na památku si děti odnesly pamětní listy, čokoládku, čerstvě upečený houslový klíč a poukázku do knihkupectví.

Ráda bych poděkovala odborné porotě, do které zasedla Mgr. Markéta Švadlenová a
Mgr. Iva Stradová, dále Mgr. Jarmile Lambertové, která se studenty připravila nádherné a originální pamětní listy. Samozřejmě velké dík patří všem soutěžícím!


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.