Historie školy


Historie naší školy se datuje od 1. září 1993, kdy svou činnost zahájilo Soukromé gymnázium Tábor jako první a jediné soukromé gymnázium na táborském okrese. Prvními studenty, kteří vkročili do budovy, byla jedna třída víceletého gymnázia – prima (20 studentů) a jedna třída čtyřletého studia - 1. ročník (24 studentů). Otevření těchto tříd - tehdy ještě v budově Domova mládeže v Komenského ulici - bylo velice sledováno, neboť celá veřejnost očekávala, jak si první soukromé gymnázium povede. Výuka byla a je zaměřena na studium cizích jazyků (německý, anglický, francouzský, španělský, italský, ruský a latinský).
Zřizovatelkou školy je Mgr. Věra Komzáková, která od r. 1970 působí ve školství. Na základě svých zkušeností ze základních škol i Gymnázia v Táboře, ve kterých vyučovala, se rozhodla v 90. letech uskutečnit svou vizi a založit tak soukromé gymnázium v Táboře. Oporou jí byl jak tým spolupracovníků – Mgr. Stanislav Lichtenberk i dcera Mgr. Markéta Švadlenová , tak i manžel Ing. Jan Komzák. Společně prožili strasti i radosti vznikající instituce i v období existenčních zápasů a vytváření nové žádoucí podoby konkurenceschopné školy. Od r. 1993 se otvírá na TSG prima a čtyřletý cyklus studia – všeobecný obor a obor zaměřený na živé jazyky. Poslední novinkou je šestileté studium – živých jazyků zaměřené na AJ a evropské vztahy, na které letos – ve školním roce 2008/2009 poprvé nastupuje 18 studentů.
Od počátku jsme se snažili co nejlépe připravit studenty pro další studium, zároveň však odstranit dril, více rozvíjet vlastní názor studujících děvčat i chlapců a rodiče i studenty chápat jako partnery. O tom, že tato cesta byla správná,svědčí fakt, že v současnosti škola vzdělává 270 studentů, rozšířil se i počet pedagogických pracovníků na současných 35. V roce 1996 se škola začala rozvíjet v nové budově, která byla na vlastní náklady Táborského soukromého gymnázia přestavěna z administrativního zařízení Ministerstva zemědělství a FÚ Tábor. Zájem o studium převyšuje kapacitní možnosti školy,opakovaně se 95% studentů dostává na vysoké školy, na vysoké úrovni je jazyková výuka, spolupráce se zahraničními i českými školami, úspěšná práce na mezinárodních projektech EU, vítězství v řadě soutěží, účast na olympiádách, mimoškolní zájmové činnosti studentů atd. Od počátku existence školy na škole po jednom roce působili dva angličtí lektoři, jeden francouzský , jedna německá lektorka. Od roku 2000 je na naši škole rakouským ministerstvem školství zřízeno a placeno rakouskou vládou místo jednoho rakouského učitele. Od roku 2006 má škola licenci zkoušky „Rakouského jazykového diplomu“ a je tudíž zkušebním centrem těchto mezinárodních jazykových certifikátů z němčiny všech úrovní.
Od školního roku 2007/2008 působí jako ředitelka školy Mgr. Markéta Švadlenová, neboť současná zřizovatelka a jednatelka s.r.o. ji jmenovala do funkce. Máme pevné přátelské vazby jak s Česko-anglickým gymnáziem v Českých Budějovicích, tak i s Gymnáziem v rakouském Rohrbachu. Rovněž spolupracujeme (pracovně i přátelsky) s Městem Tábor a Jihočeským krajským úřadem a všemi rodiči našich žáků. Na závěr musíme konstatovat, že jsme rádi, že jsme mohli uplatnit své ideje a obohatit a rozšířit tak aspoň o malý prostor vzdělávací nabídku v Táboře i jižních Čechách.
Uplynulá léta činnosti TSG nás přesvědčují, že přes některé omyly a chyby jsme se vydali opravdu správnou cestou, že soukromé školství má pevné místo v naší školské soustavě, ale zároveň nás zavazují k hledání dalších možností zkvalitnění práce. Úzce též spolupracujeme s Britským centrem v Českých Budějovicích.


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.