NÁVŠTĚVA G-CENTRA V ČEKANICÍCH

Vloženo: 19. prosince 2016
Napsal(a): Mgr. Jarmila Lambertová


V pátek 16. prosince jsme navštívili (žáci kvinty a 1.ročníku) G-centrum v Čekanicích, čímž jsme navázali na přednášku o stáří, kterou nás paní Kainráthová seznámila s nástrahami a projevy stárnoucích lidí.

Přímo v útulném prostředí areálu jsme byli seznámeni s možnostmi ubytování seniorů a se službami, které mohou využívat. Obyvatelé Tábora mají přímo nárok na samostatnou bytovou jednotku s pečovatelskou službou a s možností stravování. Pečovatelský dům umožňuje i přechodné ubytování, pokud se rodina nemůže o své staré příbuzné z pracovních či jiných důvodů postarat. Mezi obyvateli domu nejsou jenom senioři, ale i lidé odkázaní na invalidní vozík.

Při prohlídce domu jsme ocenili bezbariérové přístupy k bytům i k společenským prostorám, kde se můžou ubytovaní scházet. Líbila se nám i filozofie respektování individuálního samostatného života dle vlastních schopností člověka, ale zároveň možnosti nebýt sám. Při pečovatelském domě je totiž i stacionář, jak nám ho přiblížila paní Kainráthová, jedná se o “školku” pro seniory, jejíhož celodenního programu se mohou zúčastnit jak místní obyvatelé, tak i “přespolní”, kteří jsou ráno v půl sedmé sváženi a odpoledne zase odváženi domů. No a přes den s obětavými pečovatelkami dělají různé ruční práce, čtou si, luští kvízy, vaří a pečou. Ostatně jejich vánoční cukroví jsme ochutnali a dostali jsme i novoroční přáníčko.

S ohledem na stárnoucí populaci jsme si uvědomili, že takových zařízení, kde nejsou senioři odkázaní jen na nemocniční lůžko a samotu, bude stát potřebovat více a ocenili jsme milý a vstřícný přístup personálu ke starým lidem.


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.