Francouzský jazyk


Cíle francouzského jazyka

Na naší škole je francouzština vyučována zejména jako druhý jazyk. Je dotována třemi hodinami týdně. K její výuce jsou používány nejmodernější metody a materiály dostupné v dnešní době, speciální učebna pro románské jazyky, o kterou se dělíme se španělštináři, cizojazyčné časopisy, učebnice a slovníky, jazykové nástěnné tabule a mapy. Dále můžeme ve výuce použít intenzivní výukové programy, videoprogramy, hry a v neposlední řadě internet spojený s interaktivní tabulí.
V současnosti vyučuje tento jazyk na naší škole Mgr. Jana Jonesová.

A proč si vybrat právě francouzštinu?

1/ Francouzsky dnes mluví 350 milionů lidí na světě jako rodný jazyk nebo druhý jazyk a tato významná francouzsky mluvící populace se nachází v 54 zemích. Většina rodilých mluvčích žije ve Francii, kde má jazyk domov nebo v Kanadě, Belgii, Švýcarsku a v rozvojových zemích Afriky.

2/ Francouzština je jediným jazykem, kromě angličtiny, kterým se mluví na pěti kontinentech. Francouzština jako cizí jazyk je druhým po angličtině nejpoužívanějším jazykem, který se vyučuje ve světě.

3/ Francouzština společně s angličtinou je oficiálním pracovním jazykem světových organizací jako Spojených národů, UNESCO, NATO, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní olympijské komise, Evropského společenství a Mezinárodního červeného kříže.

4/ Francouzština se používá i na poli mezinárodní kuchyně. Takže v těch nejlepších restauracích na světě jí používají pro názvy svých jídel. Je libo Le coq au vin…kohouta na víně?

5/ Francouzština Vám může posloužit jako základ pro učení dalších jazyků, jako např. španělštiny, italštiny, portugalštiny, ale i samotné angličtiny.

6/ Je to krásný jazyk na poslech a to, že je těžký, je jen fáma… není o nic těžší než angličtina či španělština. A navíc v kombinaci s angličtinou se domluvíte téměř na celém světě!

ALORS ALLEZ-Y!!! …TAK POJĎTE DO TOHO!!!


Z francouzštiny pochází i velmi výstižná rčení:

C’est la vie…aneb to je život

Cherchez la femme….za vším hledejte ženu

Roi est mort, vive le roi….král je mrtev, ať žije král

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.