ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI

1. 8. - 2. 8. 2017 (úterý - středa)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 160,- (Kč 20,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 31. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

LETNÍ INTERAKTIVNÍ KURZ AJ

31. 7. - 4. 8. 2017 (pondělí - pátek)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 800,- (Kč 40,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 28. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

AŽ DO 31. SRPNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

PROPOJENÍ HUDEBNÍHO ZÁŽITKU S VÝTVARNÝM

Vloženo: 17. září 2016
Napsal(a): Mgr. Martina Švadlenová


V pátek 2. 9. 2016 na úvodní hodině semináře z hudební výchovy proběhl takový pokus. Snahou bylo propojení hudebního zážitku s výtvarným.

Hovořili jsme o tom, jak se měnil způsob komponování skladeb v průběhu staletích. Zastavili jsme se i v období romantismu. Romantičtí skladatelé hledali své inspirace např. v pozorování přírody, v literárních, či výtvarných dílech.

K uctění památky výtvarníka a architekta Viktora Hartmanna byla v r. 1874 zorganizována výstava s jeho díly, která se stala inspirací M. P. Musorgskému ke zkomponování svity Obrázky z výstavy. Původně se jednalo o klavírní dílo, později ji upravili pro orchestr další hudební skladatelé (např. Maurice Ravel).

Děvčata obraz neviděla, dle poslechu měla křídami vystihnout, co v nich hudba vyvolává. Cílem bylo zjistit, zda toto funguje i obráceně. Zda se skladateli povedlo pomocí hudby vyjádřit níže uvedený obraz, posuďte sami!


Hartmannův návrh kostýmu líhnoucího se kanára, který byl původně určen pro balet Trilby J. Gerbera (inspirace Musorgského k Tanci kuřátek) a obrázky studentek.


PROJEKTOVÁ HODINA HUDEBNÍ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY

První hodinu estetické výchovy v 1. - 3. ročníku jsme zvolili jako projektovou. S kolegyní Terezou Horskou (VV) jsme chtěli studentům dopřát obojí zážitek. Cílem bylo propojení estetické výchovy hudební s výtvarnou.

Studenti si vyslechli 6 různých hudebních ukázek. Každá píseň představovala jiný hudební žánr - rock, pop, metal, punk, country a elektro hudbu. Úkolem bylo pomocí kříd vyjádřit své pocity při poslechu hudby. Myslím, že si to všichni užili.

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.