PROPOJENÍ HUDEBNÍHO ZÁŽITKU S VÝTVARNÝM

Vloženo: 17. září 2016
Napsal(a): Mgr. Martina Švadlenová


V pátek 2. 9. 2016 na úvodní hodině semináře z hudební výchovy proběhl takový pokus. Snahou bylo propojení hudebního zážitku s výtvarným.

Hovořili jsme o tom, jak se měnil způsob komponování skladeb v průběhu staletích. Zastavili jsme se i v období romantismu. Romantičtí skladatelé hledali své inspirace např. v pozorování přírody, v literárních, či výtvarných dílech.

K uctění památky výtvarníka a architekta Viktora Hartmanna byla v r. 1874 zorganizována výstava s jeho díly, která se stala inspirací M. P. Musorgskému ke zkomponování svity Obrázky z výstavy. Původně se jednalo o klavírní dílo, později ji upravili pro orchestr další hudební skladatelé (např. Maurice Ravel).

Děvčata obraz neviděla, dle poslechu měla křídami vystihnout, co v nich hudba vyvolává. Cílem bylo zjistit, zda toto funguje i obráceně. Zda se skladateli povedlo pomocí hudby vyjádřit níže uvedený obraz, posuďte sami!


Hartmannův návrh kostýmu líhnoucího se kanára, který byl původně určen pro balet Trilby J. Gerbera (inspirace Musorgského k Tanci kuřátek) a obrázky studentek.


PROJEKTOVÁ HODINA HUDEBNÍ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY

První hodinu estetické výchovy v 1. - 3. ročníku jsme zvolili jako projektovou. S kolegyní Terezou Horskou (VV) jsme chtěli studentům dopřát obojí zážitek. Cílem bylo propojení estetické výchovy hudební s výtvarnou.

Studenti si vyslechli 6 různých hudebních ukázek. Každá píseň představovala jiný hudební žánr - rock, pop, metal, punk, country a elektro hudbu. Úkolem bylo pomocí kříd vyjádřit své pocity při poslechu hudby. Myslím, že si to všichni užili.

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.