Estetická výchova


Výuka estetické výchovy – výtvarné a hudební probíhá na našem gymnáziu povinně od primy do kvarty. Od 1. ročníku, kvinty si studenti volí mezi výtvarnou nebo hudební výchovou. Ve čtvrtém ročníku si mohou studenti zvolit seminář z estetické výchovy, který je přípravou na maturitní a přijímací zkoušky.

V současné době vyučují tyto předměty:
výtvarná výchova – Mgr. Jarmila Lambertová, Mgr. Jaroslava Vondrášková,
dějiny umění - Mgr. Věra Komzáková,
hudební výchova - Mgr. Žaneta Bartoňová, Mgr. Renata Stradová a Mgr. Martina Švadlenová.


Výtvarná výchova

Děti z primy při výtvarné výchově vymýšlely a vytvářely skřítky, kteří žíjí v lese, v zahradách, v bažinách, ve skalách, na stromech, ve městě, na fotbalovém hřišti nebo i v kufříku s malířskými potřebami.


Studenti sekundy se s chutí pustili do vytváření modelů létacích balónů.


Různé

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.