OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ OLYMPIÁDY MLADÝCH CYKLISTŮ

Vloženo: 14. května 2018
Napsal(a): Mgr. Zdeněk Novák

Dne 10. května 2018 se konal další ročník okresního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Naše škola měla zastoupení ve starší kategorii.

Každý občan by měl získat základní informace o způsobech žití v moderní době světa dopravy, tedy nezbytné znalosti, dovednosti a návyky bezpečného jednání a chování při chůzi a jízdě v silničním provozu. A právě k tomu slouží u žáků dopravní soutěž mladých cyklistů.

První disciplínou byla jízda po dětském dopravním hřišti po určitý časový limit. Nejdříve se jezdilo podle dopravních značek, potom podle světelné signalizace a nakonec dopravu řídil příslušník policie. Druhou disciplínou byla jízda zručnosti. Úkolem bylo ověřit dovednosti žáků v ovládání jízdního kola, a to i v obtížnějších jízdních podmínkách. Disciplínu žáci absolvovali tak, že projížděli vymezenou trasu, na které byly rozmístěny překážky. Třetí disciplínou byla první pomoc - zásady poskytování první pomoci. Žáci si losovali každý jeden úkol, na který museli v stanoveném limitu správně odpovědět. Čtvrtou disciplínou byl test pravidel provozu na pozemních komunikacích. Každý soutěžící vyplňoval testové otázky na počítači. Poslední disciplínou byla orientace v mapě. Každý si vylosoval jednu mapu a měl se dostat z místa A do místa B. Cesta měla být co nejbezpečnější a nejkratší. Po absolvování všech úkolů začali jednotliví rozhodčí sčítat trestné body.

Naše škola byla první ze všech táborských škol na Dopravní soutěži mladých cyklistů ve své kategorii. V kategorii družstev jsme se v okrese umístili na krásném třetím místě. V kategorii jednotlivců si nejlépe vedl Jan Novák, který se umístil na čtvrtém místě z 24 všech zúčastněných.

Všem čtyřem soutěžícím – Šárce Váchové, Marii Kulhavé, Igoru Janouchovi i Janu Novákovi blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.