ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

Školní rok 2016/2017
končí 28. června 2017

Ve dnech 29. - 30. června
bude v provozu pouze
školní družina.

AŽ DO 30. ČERVNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

NÁHRADNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

pro rodiče, kteří nestihli
řádný termín zápisu dětí
průběžně do 30. června 2017
Více informací >

Sprachdiplom


Ceník zkoušek ÖSD v roce 2017:

Typ zkouškyCena v Kč
A11 600 Kč
A21 600 Kč
ZDÖ2 300 Kč
ZB1 (celková)2 300 Kč
ZB1 (za 1 modul)   700 Kč
ZB22 500 Kč
ZC13 000 Kč
ZC2 (celková)3 100 Kč
ZC2 (za 1 modul) 1 000 Kč
ZC2 WD 3 100 Kč
KID A11 000 Kč
KID A21 000 Kč

Termíny zkoušek ÖSD v roce 2017:

24. 2. 2017 - písemná zkouška
20. 2. 2017 - ústní zkouška

12. a 13. 10. 2017

Zkouška probíhá před zkušební komisí složené z jednoho rakouského a jednoho českého licencovaného zkušebního komisaře.

Rozdělení úrovní dle Evropského refenčního rámce (A1 až C2), požadavky ke zkoušce i cvičné testy ke stažení včetně poslechů naleznete na www.osd.at, další informace na našem webu nebo mailem, osobně či telefonicky:
Mgr. Markéta Švadlenová,
603 14 66 84
marketa@tabsg.cz


Úspěšní studenti

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.