ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI

1. 8. - 2. 8. 2017 (úterý - středa)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 160,- (Kč 20,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 31. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

LETNÍ INTERAKTIVNÍ KURZ AJ

31. 7. - 4. 8. 2017 (pondělí - pátek)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 800,- (Kč 40,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 28. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

AŽ DO 31. SRPNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

Sprachdiplom


Ceník zkoušek ÖSD v roce 2017:

Typ zkouškyCena v Kč
A11 600 Kč
A21 600 Kč
ZDÖ2 300 Kč
ZB1 (celková)2 300 Kč
ZB1 (za 1 modul)   700 Kč
ZB22 500 Kč
ZC13 000 Kč
ZC2 (celková)3 100 Kč
ZC2 (za 1 modul) 1 000 Kč
ZC2 WD 3 100 Kč
KID A11 000 Kč
KID A21 000 Kč

Termíny zkoušek ÖSD v roce 2017:

24. 2. 2017 - písemná zkouška
20. 2. 2017 - ústní zkouška

12. a 13. 10. 2017

Zkouška probíhá před zkušební komisí složené z jednoho rakouského a jednoho českého licencovaného zkušebního komisaře.

Rozdělení úrovní dle Evropského refenčního rámce (A1 až C2), požadavky ke zkoušce i cvičné testy ke stažení včetně poslechů naleznete na www.osd.at, další informace na našem webu nebo mailem, osobně či telefonicky:
Mgr. Markéta Švadlenová,
603 14 66 84
marketa@tabsg.cz


Úspěšní studenti

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.