DEN ZEMĚ

Vloženo: 26. dubna 2016


Vlajka Země

Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

21. 4. 2016 zavítala třída prima na „Den Země“ před Střední zemědělskou školu. Tato akce měla ekologickou náplň a propojila tak výuku biologie a ZSV.

Tématem této akce bylo průmyslové zemědělství jako zdroj znečištění planety. V průběhu celého dne byly na náměstí a v prostorech botanické zahrady připraveny zajímavosti pro veřejnost. Žáci si mohli formou soutěží ověřit svoje znalosti a získali drobnou odměnu. Zajímavá byla i expozice o půdě včetně praktických ukázek. Např. Kompostárna Jarošovice ve spolupráci s Biologickým centrem Akademie věd přichystala pro zájemce ekokompost a naši studenti si mohli zalovit živé živočichy v bazénku nebo si prohlédnout živého švába. Mezi návštěvníky zavítal i Krteček.

Celé primě se „Den Země“ líbil a uvítali získání nových biologických informací touto formou.


zpět - Stalo se ...

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.