Učební plán gymnázia


7941K41 - všeobecné - čtyřletý studijní cyklus
PředmětRočník
1.2.3.4.CELKEM
Český jazyk a literatura444416
1. cizí jazyk - anglický333312
2. cizí jazyk (NJ,ŠJ,FJ)333312
Základy společenských věd11114
Dějepis22217
Zeměpis22217
Matematika444416
Fyzika22228
Chemie22228
Biologie/Geologie22228
IVT221-5
Estetická výchova (Umění a kultura)221-5
Tělesná výchova22228
Konverzace - 1. povinný jazyk (AJ/NJ)11-13
Seminář v cizím jazyce--224
Seminář ČJ a literatura---22
Povinně volitelný seminář č. 1--224
Povinně volitelný seminář č. 2---22
Blok přírodovědných předmětů -
laboratorní práce
22--4
Celkem34343334135

Nabízené nepovinné předměty:

Další cizí jazyk – Latina, RJ, ŠJ, FJ

Volitelný seminář 1

Volitelný seminář 2

Deskriptivní geometrie

Finanční matematika

Biologicko-chemický seminář

Sportovní hry

Kurzy (30 – 35 hod.) - adaptační, lyžařský, jazykový, sportovně-turistický, týdenní praxe ve firmách
Poznámky k učebnímu plánu:

V rámci nových školních vzdělávacích programů jsme si zachovali naši vybudovanou strukturu - gymnázium všeobecné, zaměřené na přírodovědné předměty a laboratorní praktika a třídu živých jazyků. K dispozici jsou konverzace, široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů, divadelní soubor, pěvecký kroužek, studentský časopis, řada sportovních aktivit doma i v zahraničí, práce na evropských projektech, návštěvy divadel, exkurze, týdenní praxe ve firmách ve 3. ročníku, program „Start“ pro 1. ročníky


Naše výhody:

Výuka v malých skupinách, individuální přístup, možnost specializace individuální volbou - řada akcí i v zahraničí je díky zahraničním projektům pro studenty hrazena!


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.