Chemie


Cíle chemie

Vyučovací předmět vede žáky k poznání chemických látek a zákonitostí chemických dějů v živé a neživé přírodě a k vytváření kladného vztahu žáků k praktickým činnostem.

V současné době učí chemii Mgr. Žaneta Bartoňová, seminář a laboratorní práce Ing. Jan Komzák, který je zároveň vedoucí SOČ – Středoškolské odborné činnosti našich studentů.


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.