Český jazyk


Cíle českého jazyka

Cílem výuky českého jazyka a literatury na naší škole je nejen správně mateřský jazyk ovládat po stránce gramatické a pravopisné, ale snažíme se studenty vést i k zájmu o četbu a vytvořit u nich schopnost správně se vyjadřovat a suverénně formulovat své argumenty a názory.

Studenti se pod vedením vyučujících účastní každoročně olympiád, recitačních i literárních soutěží. Své názory na aktuální dění mohou prezentovat ve školním časopisu. Studenti též pravidelně navštěvují divadelní představení v Divadle O. Nedbala, pořádáme též zájezdy do pražských divadel. Pro čtenáře je k dispozici i školní knihovna, která je doplňována zajímavými aktuálními tituly.

V současné době učí český jazyk na škole tito učitelé:
Mgr. Věra Komzáková - seminář, Mgr. Adéla Klímová, Mgr. Jarmila Lambertová, Mgr. Jana Rosochová, Mgr. Lenka Zedníková


Přehled učebnic

Učebnice pro víceleté gymnázium

Prima až kvarta
Český jazyk, Čítanka a Pracovní sešit pro 6. - 9. ročník, nakladatelství Fraus

Učebnice pro čtyřleté gymnázium

literatura a pracovní sešit od vydavatelství Didaktis, skripta od V. Prokopa a čítanky k literatuře v kostce 1. až 4.


Různé

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.