Projekt Buňka

Vloženo: 10. prosince 2015


Projektu buňka se zúčastnili studenti primy v průběhu listopadu 2015.

Cílem projektu bylo seznámit žáky se stavbou buňky bakteriální,rostlinné a živočišné za použití inovativních metod výuky. Žáci se učí pojmy jako plazmatická membrána, cytoplazma, vakuoly, mitochondrie a jejich funkce. Jedná se o náročné téma a tak se snažím látku přiblížit jinou formou.

Projekt měl několik částí. V praktické si každý žák udělal mikroskopický preparát, kde mohl vidět rostlinnou buňku na vlastní oči. Naučil se také používat mikroskop a potřeby pro mikroskopování v laboratoři, která je součástí naší školy.

Dalším bodem projektu bylo vytvoření modelu buňky s jejími organelami. Každý žák si zvolil jeden typ a samostatně zpracoval její model. Vznikly velmi originální výtvory, které budou nadále sloužit k výuce nejen pro žáky primy, ale i pro žáky dalších ročníků. Objevil se model ze zelí, želatiny či prostorové modely z různých materiálů.

Na závěr jsme získané poznatky shrnuli v teoretické části.

Myslím si, že se projekt dětem líbil a tímto způsobem výuky si informace o buňce lépe zapamatují.

Mgr. Jaroslava Vondrášková

zpět - Stalo se ...

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.