Buňka


Projekt buňka zpracovávali studenti primy v průběhu listopadu a prosince 2014.

Cílem projektu bylo využití inovativních metod výuky tématu prokaryotní a eukaryotní buňky. Žáci se učí pojmy jako plazmatická membrána, cytoplazma, vakuoly, mitochondrie a jejich funkce. Jedná se o náročné téma a tak se snažím látku přiblížit jinou formou.

Projekt měl několik částí. V praktické si každý žák udělal mikroskopický preparát, kde mohl vidět rostlinnou buňku na vlastní oči. Naučil se také používat mikroskop a potřeby pro mikroskopování v laboratoři, která je součástí naší školy.

Dalším bodem projektu bylo vytvoření modelu buňky s jejími organelami. Tento domácí úkol žáci zpracovali velmi originálně. Objevil se model z želatiny, prostorové modely ze sádry, dřeva a jiných materiálů. Byl vytvořen model z kostiček lega. Na závěr jsme získané poznatky shrnuli v teoretické části.

Myslím si, že se projekt dětem líbil a tímto způsobem výuky si informace o buňce lépe zapamatují.

Mgr. Jaroslava Vondrášková
© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.