Základní škola


kód oboru – 79-01-C /01
PředmětTřída
1.2.3.4.5.
Český jazyk a literatura98888
Anglický jazyk12333
Matematika44455
Prvouka22300
Přírodověda, vlastivěda00034
Hudební výchova11111
Výtvarná výchova11111
Tělesná výchova22222
Pracovní činnosti11111
Celkem hodin2121232425

Nepovinné předměty:

anglický jazyk – konverzace


Dodatek k učebnímu plánu:

Smyslem založení ZŠ při Táborském soukromém gymnáziu s.r.o. je vytvořit celistvou návaznost vyučování, které bude zaměřeno na AJ od 1. třídy ZŠ až do páté třídy (dle učebního plánu). Poté se žákyně/žák bude moci rozhodnout, zda bude pokračovat ve studiu na gymnáziu, protože studium bude navazovat na primu osmiletého studia TSG, rovněž zaměřenou na výuku AJ, nebo bude pokračovat v povinné školní docházce na některé ZŠ v Táboře. Poté bude možné si zvolit šestileté studium které je rovněž orientováno na AJ a které koncepčně pokračuje a rozšiřuje studium AJ tak, že studenti mohou absolvovat od vyšších ročníků studium AJ v jednom, později ve dvou předmětech vyučovaných v AJ. Učební plány osmiletého a šestiletého gymnázia přikládáme.

V odpoledních hodinách po skončení vyučování bude pamatováno na zaměstnání dětí tak, aby celý denní provoz byl ukončen do 16.00 hodin. Z tohoto důvodu bude vybudováno i školní hřiště na pozemcích školy a bude zajištěna i kreativní činnost, případně výtvarná výchova, nebo doučování dle potřeby. Škola disponuje i velkým parkovištěm, takže je tím vyřešen i problém dostupnosti. Mnoho okolních zaměstnavatelů (např. Brisk, Teplárna) nám vyjádřilo svou podporu a zájem o založení 1. stupně ZŠ, neboť tím vycházíme vstříc zaměstnaným matkám.

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.