STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2016

Vloženo: 12. června 2016
Napsal(a): Mgr. Zdeněk Novák


Tento rok se již po desáté konalo setkání studentů středních škol z celé republiky. Středoškolská technika (StreTech) má za cíl umožnit setkání prací z celé škály oborů na půdě ČVUT v Praze. Práce studentů středních škol mohou obsahovat jakákoli témata z různých oborů ať humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická. Každému je vytvořen prostor pro jeho práci, kterou prezentuje před veřejností pomocí posteru, modelu nebo prezentace. Celá tato akce je přístupná veřejnosti, která si zde může prohlédnout a vyslechnout jednotlivé prezentace.

Naše škola se tento rok zúčastnila setkání StreTech již počtvrté. Nabídka na účast nám přišla po velice úspěšném absolvování loňské konference StreTech. Navíc naši studenti velice dobře absolvovali krajské kolo SOČ, kde skončili na prvním místě, a tak jsme se rozhodli, že by byla škoda nevyužít zkušenosti našich studentů, jež lze získat z prezentování na ČVUT. Rozhodli jsme se tedy, že se opět po roce přihlásíme a že ještě více propracujeme naše reprezentování prací.

Dne 8. června 2016 jsme se tedy vydali do Prahy na ČVUT. Naše tříčlenná výprava pana učitele Nováka a dvou studentů – Michael Sovadina a Jakub Kníže, mohla po příjezdu na Fakultu elektrotechnickou ČVUT začít prezentovat svoje práce. Potom, co si studenti nainstalovali materiály připravené pod odborným dohledem ing. Jana Komzáka, se začalo s prezentací a dokonce i s prohlídkou ostatních prezentací. Byla zde drtivá většina průmyslových škol a rozdíly mezi gymnázii a průmyslovkami byly evidentní. Gymnazisté měli většinou pouze teoretickou část jako například prezentaci, zatímco průmyslovky měly s sebou i samotné stroje.

Celý program začal v 10:00, a to zazpíváním studentské hymny. Poté začali přicházet první návštěvníci. Témata našich prácí byla: Kvalita vody v nádrži Jordán v prvním roce po jeho obnovení, na které pracovala kromě studentů Michala Sovadiny a Jakuba Kníže i Zuzana Homolová. Na této práci se nemalou měrou podílí i konzultant, bez kterého by celá tato akce neměla cenu, pan ing. Jan Komzák. Hlavními posluchači byli hlavně Jihočeši, kteří se chtěli dozvědět novinky o Jordánu a o tom, jak to bude se stavbou v budoucnu.

Celá akce končila ve 12:00 a dle názorů našich studentů byla účast na této akci velmi přínosná, jak pro ně, tak i pro budoucí studenty z naší školy, kteří by se chtěli zúčastnit StreTechu v příštích letech.


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.