Středoškolská technika 2015

Vloženo: 12. června 2015


Tento rok se již po deváté konalo setkání studentů středních škol z celé republiky. Středoškolská technika (StreTech) má za cíl umožnit setkání prací z celé škály oborů na půdě ČVUT v Praze. Práce studentů středních škol mohou obsahovat jakákoli témata z různých oborů ať humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická. Každému je vytvořen prostor pro jeho práci, kterou prezentuje před veřejností pomocí posteru, modelu nebo prezentace. Celá tato akce je přístupná veřejnosti, která si zde může prohlédnout a vyslechnout jednotlivé prezentace.

Naše škola se tento rok zúčastnila setkání StreTech již potřetí. Nabídka na účast nám přišla po velice úspěšném absolvování již předchozích dvou konferencích StreTech. Navíc naši studenti taktéž absolvovali krajské kolo SOČ, a tak jsme se rozhodli, že by byla škoda nevyužít zkušenosti našich studentů, jež lze získat z prezentování na ČVUT. Rozhodli jsme se tedy, že se opět po roce přihlásíme a že ještě více propracujeme naše reprezentování prací.

Dne 10. června 2015 jsme se tedy vydali do Prahy na ČVUT. Naše výprava pana učitele Nováka a tří studentů – Evy Hronové, Gábiny Vránové a Marka Novák mohla po příjezdu na Fakultu strojní ČVUT začít prezentovat svoje práce.

Celý program začal v 10:00, a to zazpíváním studentské hymny. Poté začali přicházet první návštěvníci. Letošní téma našich studentů bylo: Teoretický průběh povodňových vln na rybníku Jordán. Na této práci se nemalou měrou podílel i konzultant, bez kterého by celá tato akce neměla cenu, pan ing. Jan Komzák. Stejně jako vloni i letos náš stánek budil po celé dvě výstavní hodiny velkou pozornost. Hlavními posluchači byli hlavně Jihočeši, kteří se chtěli dozvědět novinky o Jordánu a také profesoři ČVUT, které zajímala hlavně fyzikální část této práce (výsledný graf).

Celá akce končila ve 12:00 a byla opět velice úspěšná, a to je dobrá zpráva pro budoucí studenty z naší školy, kteří by se chtěli zúčastnit StreTechu v příštích letech, neváhejte a pracujte na SOČ!


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.